Migrate ทุก Server ไปสู่สถาปัตยกรรมใหม่ อย่างง่ายดายและปลอดภัย ด้วย Acronis AnyData Engine

Migrate ทุก Server ไปสู่สถาปัตยกรรมใหม่ อย่างง่ายดายและปลอดภัย ด้วย Acronis AnyData Engine 

ทุกวันนี้การเติบโตของเทคโนโลยี Hypervisor และ Virtualization ภายในองค์กรนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนกล่าวได้ว่าแทบทุก Data Center ของทุกองค์ต้องมีการใช้งาน Virtualization ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ด้วยการแข่งขันกันระหว่างเจ้าของเทคโนโลยีในหลายๆ ค่ายนั้น ก็ทำให้องค์กรมี Hypervisor และ Virtualization จากหลากหลายผู้ผลิตเป็นทางเลือก และการมาของ Cloud ก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สถาปัตยกรรมของระบบ IT ภายในองค์กรต้องเปลี่ยนไปอย่างไม่ต้องสงสัย

ในขณะเดียวกัน บางองค์กรก็เริ่มพบกับความไม่พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยี Virtualization สำหรับระบบงานบางประเภท ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของประสิทธิภาพ หรือค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ก็ตาม ทำให้การ Migrate ระบบกลับมาเป็นแบบ Physical ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับการใช้งาน

เพื่อรับมือกับการมาของเทคโนโลยีใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วนี้ องค์กรต่างๆ จึงต้องเตรียมการให้ระบบ Server ทั้งหมดสามารถทำการ Migrate ไปยังเทคโนโลยี Virtualization หรือ Cloud อื่นๆ หรือแม้แต่การ Migrate กลับมายัง Physical Server ให้ได้ ซึ่งเทคโนโลยีในการ Backup ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรสามารถเปิดรับสถาปัตยกรรมใหม่ๆ สำหรับ Data Center ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัยนั่นเอง

ความท้าทายในการ Migrate ระบบ Server

ในการ Migrate ข้อมูลแต่ละครั้งนั้น ความท้าทายที่ผู้วางแผนการ Migrate ข้อมูลจะต้องพบเจอโดยสรุปแล้วมีดังนี้

1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ในการย้ายข้อมูล – ในแต่ละระบบ Production Server นั้นจะประกอบไปด้วยข้อมูล, Application, การกำหนดค่าของ User ที่ทำหน้าที่รันระบบ, ประวัติการเรียกใช้งาน Browser, ระบบปฏิบัติการ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเส้นแบ่งระหว่างข้อมูลที่ Application จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน, ข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบต้องใช้ในการทำงาน และข้อมูลของระบบปฏิบัติการที่ต้องใช้ในการทำงานนั้นสามารถจำแนกได้ยากมากต่อการย้ายข้อมูลแบบครบถ้วนสมบูรณ์

2. ความแตกต่างของระบบต้นทางและปลายทาง – ไม่ว่าจะเป็นการ Migrate ระบบไปยัง Physical Server ที่มี Hardware แตกต่างกัน, การ Migrate ไปยัง Hypervisor, การ Migrate ข้าม Operating System หรือแม้แต่การ Migrate ขึ้นระบบ Cloud ต่างก็มีความยากในรูปแบบที่แตกต่างกันไป

3. ความหลากหลายของ Hypervisor ในแต่ละองค์กร – แนวโน้มในการใช้งาน Hypervisor หลากหลายยี่ห้อภายในองค์กรเดียวนั้นกำลังเติบโต ด้วยผลสำรวจที่พบว่ามีองค์กรกว่า 54% ที่มีการใช้งาน Hypervisor ตั้งแต่ 2 ยี่ห้อขึ้นไป ในขณะเดียวกัน 67% ของผู้ทำแบบสำรวจนี้ยังมีการใช้งาน Hypervisor ที่ไม่ใช่ VMware vSphere และ Microsoft Hyper-V อีกด้วย ทำให้การคาดคะเนถึงเทคโนโลยี Hypervisor ที่มีการใช้งานล่วงหน้าเป็นไปได้ยาก
 

acronis_anydata_engine_01

acronis_anydata_engine_02

 

แนะนำ Acronis AnyData Engine สำหรับการสำรองและ Migrate Server อย่างยืดหยุ่น

Acronis AnyData Engine เป็นเทคโนโลยีหลักของระบบสำรองข้อมูลของ Acronis ในเวลานี้ ซึ่งรวมถึง Acronis Backup และ Acronis Backup Advanced ที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักของ Acronis สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วย โดย Acronis AnyData Engine นี้จะทำการจัดเก็บ, สำรอง, กู้คืน, ควบคุม และเข้าถึงข้อมูลของระบบ Virtual, Physical, Cloud และ Mobile ได้อย่างครอบคลุม อีกทั้งภายใน Acronis AnyData Engine ยังมีเทคโนโลยี Acronis Disk-Imaging ที่ช่วยให้การสำรองข้อมูลและการบริหารจัดการเป็นไปได้ในรูปแบบของ Image หรือ Volume ได้อย่างง่ายดาย โดยมีความสามารถดังต่อไปนี้

 • บันทึกข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น Operating System, Setting, Registry, Application และ Data
 • ทำงานอย่างรวดเร็วด้วยการ Bypass ทั้ง Operating System และ File System ไปทำการเข้าถึง Disk Storage โดยตรง
 • ใช้เทคโนโลยี Snapshot ทำให้สามารถทำการบันทึกข้อมูลได้ แม้ในขณะที่ระบบ Production ยังทำงานอยู่
 • สำรองข้อมูลของ Microsoft SQL Server, SharePoint และ Active Directory ด้วยความเร็วสูงได้ในโซลูชั่นเดียว

 

 

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี Acronis Universal Restore อยู่ภายใน Acronis AnyData Engine สำหรับการกู้คืนข้อมูลไปยัง Hardware หรือสถาปัตยกรรมระบบ Virtualization ที่แตกต่างได้อย่างอิสระ ช่วยให้การกู้คืนข้อมูลเป็นไปได้อย่างยืดหยุ่น, มั่นคง และปลอดภัยนั่นเอง

3 ขั้นตอนในการทำงานของ Acronis AnyData Engine

การทำงานของ Acronis AnyData Engine นั้นแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ ด้วยกันดังนี้

1. ทำการเก็บบันทึกข้อมูลของทั้ง Server ภายในระบบสำรองข้อมูล

Acronis จะทำการสร้าง Disk Image ซึ่งเก็บข้อมูลทุกอย่างของ Server แต่ละเครื่องเอาไว้ พร้อมทำ Snapshot เอาไว้หลายๆ ชุด เผื่อกรณีที่ข้อมูลในช่วงเวลาที่ทำ Disk Image หรือทำ Snapshot บางครั้งอาจไม่สามารถกู้คืนขึ้นมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งทำการปรับข้อมูลเหล่านั้นให้อยู่ในรูปของ Unified Format เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเสถียรภาพโดยไม่ขึ้นกับ Platform ปลายทาง

2. ทำการย้ายข้อมูลของทั้ง Server ลงไปยังระบบปลายทางที่ต้องการ

ข้อมูลที่ทำการบันทึกมาได้เหล่านี้จะถูกนำไปกู้คืนบนระบบปลายทางที่เป็นได้ทั้ง Physical Server และ Virtual Machine ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง Operating System เองใหม่แต่อย่างใด ในขณะที่ข้อมูลการตั้งค่าของ Disk หรือ Storage นั้นก็จะไม่มีการผูกขาดกับยี้ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ทำให้สามารถย้ายระบบไปยัง Storage ที่แตกต่างกันได้

3. ทำการปรับแต่ง Server ให้สามารถทำงานบน Platform ปลายทางได้อย่างสมบูรณ์

Acronis จะทำการสำรวจ Hardware ของระบบใหม่ และทำการปรับแต่งค่าต่างๆ บน Operating System ให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดค่าของ CPU, Hardware Abstract Layer (HAL), Hardware Driver ที่มีความสำคัญต่อการ Boot, Network Driver หรือแม้แต่การแปลงระหว่าง UEFI หรือ BIOS ก็ตาม

จุดเด่นของ Acronis AnyData Engine ที่จำเป็นต่อการ Migrate ระบบ

 • ทำการ Migrate ได้อย่างรวดเร็ว, ง่ายดายและปลอดภัย
 • ใช้ Traffic และ Storage น้อย ด้วยเทคโนโลยี Deduplication ระดับ Block
 • เข้ารหัสข้อมูลที่จัดเก็บด้วย AES-256
 • กู้คืนข้อมูลได้ระดับ Application Level สำหรับ Microsoft Exchange Server, SQL Server, SharePoint และ Active Directory
 • รองรับการกู้คืนเป็น VM ถึง 7 รูปแบบ และรองรับ VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Enterprise Virtualization, Linux KVM และ Oracle VM Server
 • สำรองข้อมูลของระบบที่อยู่บน Hypervisor ได้แบบ Agentless
 • สำรองข้อมูลระดับบ OS ได้หลากหลายวิธีการ
 • สำรองข้อมูลของ Hypervisor Host ได้
 • ย้ายข้อมูลระหว่าง Hypervisor จากผู้ผลิตเดียวกันและต่างผู้ผลิตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

Acronis Website http://www.acronis.com/en-sg/

Avnet Technology Solutions Website http://www.avnetts.co.th/

สำหรับผู้ที่สนใจ Acronis Backup สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท Avnet Technology Solutions (Thailand) Ltd. ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Acronis Backup รายหลักในประเทศไทย ได้ที่เบอร์ 02-655-1200 หรืออีเมลล์ AvnetTH.marketing@avnet.info ได้ทันที

Tech Data Key Facts

 • 43 years in IT distribution
 • $26.2 billion in sales for fiscal 2017
 • Publicly Traded (NasdaqGS: TECD)
 • Ranked No. 107 on the FORTUNE 500
 • 115,000+ IT reseller customers
 • 150,000+ IT products sold
 • Operations in 40+ countries
 • 100+ countries served
 • 14,000+ employees worldwide
 • Named one of FORTUNE's "World's Most Admired Companies"

 

Why Choose Tech Data?

 • Tech Data is an efficient and cost-effective sales and marketing channel helping suppliers reach a broad base of customers
 • Tech Data’s state-of-the-art logistics system manage a high volume of transactions and complex information flows to ensure accurate and timely product delivery
 • Tech Data's supply chain management solutions reduce customers' working capital and inventory risk
 • Tech Data’s value-added solutions for design chain management help customers reduce cycle time and lower costs
 • Tech Data’s experienced technical customer support teams ensure the highest quality solutions and product are utilized by the customer