8 เหตุผลที่ควรใช้ EMC VSPEX BLUE สำหรับระบบ Virtualization ขององค์กร

8 เหตุผลที่ควรใช้ EMC VSPEX BLUE สำหรับระบบ Virtualization ขององค์กร 

ในปี 2015 นี้ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับการใช้งานระดับองค์กรเกิดขึ้น และมีเทคโนโลยีเก่าๆ ที่มีการเติบโตในแง่ของการใช้งานมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Enterprise Big Data Analytics, Internet of Things, Mobile Commerce, Software Defined Data Center, Hybrid Cloud และ Virtual Desktop Infrastructure ก็ตาม การวางแผนและการออกแบบ Data Center ให้รองรับทุกงานได้จึงกลายเป็นเรื่องยาก แนวโน้มในการลงทุน Data Center ในเวลานี้จึงมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

1. ความยืดหยุ่นสูง เพื่อให้รองรับต่อระบบ Application ที่หลากหลายได้
2. การเพิ่มขยายได้ง่าย เพื่อให้รองรับต่อการเติบโตของ Workload ต่างๆ ได้มากขึ้น
3. ความง่ายในการติดตั้งใช้งานและดูแลรักษา เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถรับมือกับการเติบโตของ Data Center ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย 3 ประเด็นนี้ เทคโนโลยี Virtualization และ Cloud จึงกลายเป็นทางเลือกหลักสำหรับองค์กรไปโดยปริยายที่จะทำให้ Data Center สามารถตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นปัญหาก็คือ การลงทุนทางด้าน Hardware Infrastructure เพื่อรองรับระบบนี้ให้ได้

EMC ในฐานะของผู้นำด้านระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลระดับองค์กร จึงได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่ม Hyper-Converged Infrastructure ร่วมกับ VMware ภายใต้ผลิตภัณฑ์ EMC VSPEX BLUE ซึ่งเป็นระบบ Hyper-Converged Infrastructure ที่มีความยืดหยุ่นหลากหลาย และง่ายต่อการใช้งาน เพื่อตอบโจทย์เหล่านี้โดยเฉพาะ

8 เหตุผลที่ควรใช้ EMC VSPEX BLUE สำหรับระบบ Virtualization ขององค์กร

ด้วยแนวคิดของการสร้าง Data Center ให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ง่ายและรวดเร็ว รองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างยืดหยุ่น และมั่นใจได้สำหรับการลงทุนในระดับองค์กร EMC จึงได้ทำการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี Hyper-Converged Infrastructure ให้สามารถตอบโจทย์ขององค์กรในปัจจุบันและอนาคตได้เป็นอย่างดี และนี่ก็คือเหตุผล 8 ประการที่องค์กรควรเลือกใช้ EMC VSPEX BLUE

1. เทคโนโลยี Hyper-Converged Infrastructure

จากสถาปัตยกรรมของ Hyper-Converged Infrastructure ที่รวมเอาทั้ง Server, Storage, Network, Virtualization และ Management ให้อยู่ภายใน Scale-out System เพียงระบบเดียว ทำให้ EMC VSPEX BLUE สามารถทำหน้าที่เป็นระบบ Virtualization Infrastructure ที่สามารถเริ่มต้นได้จากระบบขนาดเล็ก และพร้อมจะเพิ่มขยายได้ในอนาคตอย่างง่ายดาย ส่งผลให้องค์กรสามารถเพิ่มขยาย Data Center เพื่อรองรับความต้องการใหม่ๆ ได้ตามความต้องการ

2. ตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

ความต้องการใหม่ๆ จากทางธุรกิจนั้นเกิดขึ้นทุกวัน และการตอบสนองต่อความต้องการเหล่านั้นให้ได้ทันการ ก็จะทำให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น EMC VSPEX BLUE ถือเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มความเร็วในการตอบโจทย์ความต้องการเหล่านั้นขององค์กร โดยสามารถช่วยให้องค์กรมี Virtualized Environment สำหรับรองรับระบบงานใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและแทบจะทันที รวมถึงยังมีความยืดหยุ่นจากเทคโนโลยี Virtualization ที่จะช่วยให้การเพิ่มหรือลด Virtual Machine สำหรับใช้ในการทำงานสามารถทำได้อย่างทันท่วงทีอีกด้วย

3. รองรับการเพิ่มขยายได้ง่ายดาย

จากเดิมที่การเพิ่มขยายระบบใดๆ ใน Data Center เคยเป็นเรื่องที่ัซับซ้อน EMC VSPEX BLUE ได้ช่วยให้การเพิ่มขยายระบบกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยการรองรับการทำงานแบบ Scale-Out จากการเพิ่ม EMC VSPEX BLUE เข้าไปภายในระบบเดิม ข้อมูล Storage ทั้งหมดก็จะถูกควบรวมเป็น Pool เดียวกัน โดยมีทั้งความจุ, ความเร็ว และความทนทานสูงขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่ม Resource ทางด้านการประมวลผลอย่าง CPU และ RAM ลงไปในระบบ Virtualization ด้วย ก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล และความเร็วในการทำงานไปด้วยพร้อมๆ กันใน Data Center ได้แบบ Linear Scale-Out สูงสุดได้ถึง 32 Physical Server เลยทีเดียว

นอกจากนี้ EMC VSPEX BLUE ยังเหนือกว่าระบบ Hyper-Converged Infrastructure อื่นๆ ด้วยความสามารถในการเพิ่มขยายด้วย Cloud Storage ผ่านทาง EMC Cloud Array ทำให้การเพิ่มขยายพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และปลอดภัย

4. ติดตั้งใช้งานได้ง่าย

EMC และ VMware ได้ร่วมมือกันเพื่อสร้างระบบ Automation บน VMware EVO: RAIL สำหรับการติดตั้งและกำหนดค่าต่างๆ ของ EMC VSPEX BLUE ทำให้การติดตั้งระบบ Hyper-Converged Infrastructure และ Virtualization ของคุณเป็นเรื่องง่ายดายยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนลงไปจากการติดตั้งเองกว่า 200 ขั้นตอน และสร้าง Virtual Machine แรกได้ภายในเวลาเพียง 15 นาทีนับจากการเริ่มติดตั้ง Hardware ได้ทันที ทำให้ทีมงานของคุณสามารถเริ่มทำงานและพัฒนาระบบ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. บริหารจัดการได้ง่าย

เพื่อให้ EMC VSPEX BLUE สามารถถูกบริหารจัดการได้ง่าย และใช้ความรู้ทางเทคนิคน้อยที่สุด EMC และ VMware จึงได้ร่วมมือกันพัฒนาระบบบริหารจัดการที่สามารถติดตามการทำงานของ Virtualized Environment และ Hardware Platform ได้พร้อมๆ กันสำหรับ EMC VSPEX BLUE ทั้งหมด ที่ถูกติดตั้งใช้งานอยู่ได้จากศูนย์กลาง และยังได้ผนวกรวมระบบบริหารจัดการ Log และระบบบริหารจัดการ License เอาไว้ภายใต้ระบบบริหารจัดการเพียงระบบเดียวอีกด้วย

6. มีความทนทานสูง

เนื่องจากการออกแบบให้ Hardware ทำงาน Redundant ร่วมกันได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของ Power Supply และ Network Interface ผนวกกับการเปลี่ยนอุปกรณ์ได้แบบ Hot-swap แทบจะทุกส่วน พร้อมทั้งยังมีการทำ Redundant ในระดับของ Virtualization ด้วย VMware vSphere HA และ vMotion ระหว่าง Physical Server จำนวน 4 เครื่องหรือมากกว่าภายใน EMC VSPEX BLUE แต่ละระบบ อีกทั้งยังรวมการทำ Redundant สำหรับระบบจัดเก็บข้อมูลด้วย VMware VSAN จึงส่งผลให้ EMC VSPEX BLUE มีระบบความทนทานสูงสุด ตั้งแต่ระดับของ Platform และพร้อมสำหรับการให้บริการ Application ที่มีความสำคัญสูงได้อย่างทันที

7. จัดเก็บสำรองข้อมูลได้ภายในตัว

เพื่อให้การเก็บรักษาข้อมูลของระบบ Application ทั้งหมดมีความทนทานยิ่งขึ้น EMC ได้ Bundle ชุดซอฟต์แวร์ EMC RecoverPoint สำหรับการทำ Virtual Machine Replication ได้ทั้งแบบ Local และ Remote เพื่อให้สามารถสำรองข้อมูลและกู้คืน Virtual Machine ทั้งหมดไปยัง ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ อีกทั้งใน EMC VSPEX BLUE นี้ยังมี VMware vSphere Data Protection Advanced (VDPA) ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ EMC Avamar สำหรับการทำ Backup และ Deduplication ได้ในแบบศูนย์กลาง ก็ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญขององค์กรจะถูกเก็บสำรองเอาไว้อยู่เสมอ และไม่สูญหายไปไหนอย่างแน่นอน

8. มั่นใจได้กับกลุ่ม EMC Federation

ด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม EMC Federation ซึ่งประกอบไปด้วย EMC, VMware, Pivotal และ RSA เพื่อช่วยกันผลักดันเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่โลกธุรกิจ EMC VSPEX BLUE ที่มีส่วนประกอบของ EMC และ VMware ทำงานร่วมกันอยู่บน Server ที่เป็น Intel-based เองก็ถูกวางไว้เป็นหัวใจสำหรับสถาปัตยกรรมของ Software Defined Data Center ก็ทำให้มั่นใจได้กับอนาคตของผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังมีการบริการโดยตรงจาก EMC ในการดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาสู่ผู้ใช้งาน ก็ทำให้แน่ใจได้ว่า EMC VSPEX BLUE จะสามารถเป็น Infrastructure ที่เหมาะสมและทนทานสำหรับระบบงานต่างๆ ของคุณได้เป็นอย่างดีแน่นอน

ด้วยข้อดีทั้ง 8 ประการนี้ ทำให้องค์กรที่กำลังมองหา IT Infrastructure สำหรับระบบ Application ใดๆ ที่ง่ายต่อการลงทุน และรองรับต่อความต้องการระดับองค์กรที่จบได้ภายในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการ Managed Service Provider หรือองค์กรที่กำลังต้องการระบบ Virtual Desktop Infrastructure, ระบบ Data Center สำหรับหน่วยงานสาขา หรือระบบ Data Center สำหรับ Development Process โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้ทำให้ EMC VSPEX BLUE กลายเป็นตัวเลือกที่ดีมากสำหรับความต้องการระบบที่ทั้งง่าย, ยืดหยุ่น และมีความทนทาน

สำหรับผู้ที่สนใจ EMC VSPEX BLUE สามารถติดต่อตัวแทนจำหน่าย EMC ที่ท่านใช้บริการอยู่ หรือ บริษัท Avnet Technology Solutions (Thailand) Ltd. ได้ที่เบอร์ 02-655-1200 หรืออีเมลล์ AvnetTH.marketing@avnet.info ได้ทันที

Tech Data Key Facts

 • 43 years in IT distribution
 • $26.2 billion in sales for fiscal 2017
 • Publicly Traded (NasdaqGS: TECD)
 • Ranked No. 107 on the FORTUNE 500
 • 115,000+ IT reseller customers
 • 150,000+ IT products sold
 • Operations in 40+ countries
 • 100+ countries served
 • 14,000+ employees worldwide
 • Named one of FORTUNE's "World's Most Admired Companies"

 

Why Choose Tech Data?

 • Tech Data is an efficient and cost-effective sales and marketing channel helping suppliers reach a broad base of customers
 • Tech Data’s state-of-the-art logistics system manage a high volume of transactions and complex information flows to ensure accurate and timely product delivery
 • Tech Data's supply chain management solutions reduce customers' working capital and inventory risk
 • Tech Data’s value-added solutions for design chain management help customers reduce cycle time and lower costs
 • Tech Data’s experienced technical customer support teams ensure the highest quality solutions and product are utilized by the customer